Skip to main content

Uitspraak Wet op het Overleg Huurders Verhuurder inzake zaaknummer 252482

De uitspraak van Huurcommissie is op 18 juli 2022 door de Huurdersorganisatie, de Huurdersvereniging Noord-Limburg ontvangen. De Huurdersvereniging Noord-Limburg is als Huurdersorganisatie in het gelijk gesteld.

De volledige uitspraak is te vinden op onze website onder het onderdeel NIEUWS / UITSPRAAK WOHV 18-07-2022.


Wat is de Huurdersvereniging Noord-Limburg?

De Huurdersvereniging Noord-Limburg is een wettelijk beschermde volwaardige huurdersorganisatie (op instellingsniveau) die haar oorsprong vindt in de Overlegwet en is een juridisch zelfstandige en onafhankelijke vereniging en is bekend in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 59023902. De huurdersorganisatie, de Huurdersvereniging Noord-Limburg heeft een werkgebied van ongeveer 12.000 huurders van woningen van woningcorporaties Stichting Woning Limburg en Wonen Limburg Accent B.V. (verhuurder) en heeft op dit moment circa 2.000 leden. 

Uw stem als huurder kunt u laten horen doordat u zich als lid van onze vereniging bij ons aansluit! Huurders hebben rechten, huurders hebben recht van spreken!

Wat doet de Huurdersvereniging Noord-Limburg?

  • Wij geven voorlichting en advies over volkshuisvestelijke zaken / de zaken die met het huren van een woning te maken heeft. 
  • Wij geven individuele dienstverlening voor leden doormiddel van een afspraak/spreekuur die wij in overleg met elkaar plannen. Tijdens deze afspraak/spreekuur kunnen vragen, problemen en/of klachten met betrekking tot volkshuisvestelijke zaken / de zaken die met huren van een woning te maken heeft, worden besproken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals: huurtoeslag, onderhoud, mede huurder van een huurwoning worden, leefbaarheidszaken en overlastklachten.
  • Wij voeren structureel overleg met de verhuurder over verschillende beleidszaken, denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals het huurprijsbeleid, het servicekostenbeleid, het onderhoudsbeleid en beleid dat te maken heeft met nieuwbouw, renovatie en sloopplannen. De basis voor dit overleg is geregeld in de Overlegwet. 
  • Wij maken ieder jaar met de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas (ons werkgebied) en de verhuurder de zogenaamde gemeentelijke prestatieafspraken. De te bouwen, betaalbare, duurzame en leefbare woningen en wijken zijn onderwerpen die hier worden besproken en besloten. 
  • Wij ondersteunen de bij ons aangesloten bewonerscommissies conform de rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Overlegwet. 
  • Wij informeren onze leden met informatie omtrent volkshuisvestelijke zaken / de zaken die met het huren van een woning te maken heeft. 
  • Wij verrichten – in samenwerking met eventuele partners/stakeholders – onderzoek doormiddel van bijvoorbeeld een enquête om over een specifiek (huur)onderwerp conclusies/aanbevelingen te kunnen maken. U kunt bijvoorbeeld denken aan onderwerpen om feedback te krijgen over uitgevoerde renovaties of onderhoud, de betaalbaarheid van uw huurwoning / wijk en hoe u de dienstverlening van uw verhuurder ervaart. 
  • Wij houden jaarlijks een ledenvergadering voor onze leden. Alle leden worden uitgenodigd voor deze vergadering. Het doel van deze ledenvergadering is dat het bestuur van de Huurdersvereniging Noord-Limburg verantwoording aan haar leden aflegt over haar activiteiten in het verstreken jaar en haar plannen voor het eerstvolgende jaar met haar leden bespreekt en deze vaststelt.

Bezoekers aantal

We hebben 150 gasten en geen leden online