Skip to main content

Bestuur Huurdersvereniging Noord-Limburg

Organogram Huurdersvereniging Noord-Limburg, de collectieve belangenbehartiger van huurders van verhuurder Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent binnen de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas
De wettelijk erkende Huurdersorganisatie, Huurdersvereniging Noord-Limburg, voortvloeiend uit de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (WOHV).

Bestuursleden op vrijwillige basis binnen de Huurdervereniging Noord-Limburg

Bestuurslid | statutair voorzitter 

: De heer D.C. Cox

Bestuurslid

: Mevrouw J.M.F.W. Beekers

Bestuurslid

: Mevrouw G.M.M.L. Bazelmans-Janssen

Bestuurslid

: De heer E. Zijlstra

Bestuurslid

: De heer L.W.J. Spreeuwenberg 

Gevolmachtigden op vrijwillige basis binnen de Huurdersvereniging Noord-Limburg

Woordvoerder bestuur  : De heer J. Pieters
Penningmeester               : De heer H.J.J. van Lieshout

Handelsregister Kamer van Koophandel (KvK)
Voor meer informatie adviseren wij u het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) te raadplegen (www.kvk.nl).

Overige (actieve) vrijwilligers binnen of namens de Huurdersvereniging Noord-Limburg

Lid klachtenteam HVNL en (oprichting van) bewonerscommissies HVNL

: De heer I. Souissay

Lid van de afdeling Venray, 1e contactpersoon bewonerscommissie*

: De heer H. Salentijn

Lid van de afdeling Venray, 1e contactpersoon bewonerscommissie*

: De heer P. van Roon

Lid van de afdeling Venray

: De heer H. van den Brink

Lid van de afdeling Venray

: De heer E. Verwimp

Lid van de afdeling Horst aan de Maas, 1e contactpersoon bewonerscommissie*

: De heer S. Spreeuwenberg

Lid van de afdeling Horst aan de Maas, 1e contactpersoon bewonerscommissie*

: Mevrouw R. Janssen

Lid van de afdeling Peel en Maas

: De heer P. Verhaegen
   

*Een bewonerscommissie kan maximaal bestaan uit 5 personen. Waarvan een voorzitter, een secretaris en 3 commissieleden. De voorzitter is de 1e contactpersoon tussen de bewonerscommissie en de Huurdersorganisatie, de Huurdersvereniging Noord-Limburg.
De namen van de overige commissieleden van de bewonerscommissies die bij de Huurdersvereniging Noord-Limburg zijn aangesloten zijn daarom in dit overzicht niet benoemd. Voor meer informatie over een bewonerscommissie zie onder OVER ONS/BEWONERSCOMMISSIES.

Overige informatie behorend tot vrijwilligerswerk binnen de Huurdersvereniging Noord-Limburg

Het bestuur van de vereniging besluit voor welke vrijwilligers het noodzakelijk is om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. Dit is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden van de vrijwilliger en privacygevoelige informatie die hij/zij kan inzien.
De vrijwilligers van de vereniging hebben een vrijwilligersovereenkomst en/of een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Het (aspirant) -bestuur van de Huurdersorganisatie, de Huurdersvereniging Noord-Limburg is huurder van een woning van woningcorporatie Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent.

Huurdersparticipatie
Op verschillende manieren worden of kunnen de huurders van Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent in het werkgebied van de Huurdersvereniging Noord-Limburg de kans krijgen om betrokken te worden bij volkshuisvestelijke zaken die betrekking hebben op zijn/haar mening als huurder(s) van een woning van Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent;

1. Uiteraard door allereerst LID te worden van de Huurdersvereniging Noord-Limburg als wettelijke erkende Huurdersorganisatie voor € 6,00 contributie per jaar;
2. Door AFDELINSGLID te worden van de Huurdersvereniging Noord-Limburg;
3. Door BEWONERSCOMMISSIELID te worden van een wettelijk erkende Bewonerscommssie, aangesloten bij de Huurdersvereniging Noord-Limburg als wettelijk erkende Huurdersorganisatie;
4. Door LID te worden van de bij de Huurdersvereniging Noord-Limburg als huurdersorganisatie aangesloten WERKGROEPEN EN/OF COMMISSIES
5. Door AFGEVAARDIGDE GEMEENTELIJKE PRESTATIEAFSPRAKEN namens de Huurdersvereniging Noord-Limburg als huurdersorganisatie te worden binnen de samenwerkende gemeenten.
6. Door BESTUURSLID te worden van de Huurdersvereniging Noord-Limburg als Huurdersorganisatie.

Vrijwilligersvergoeding

Een vrijwilliger krijgt een vrijwilligersvergoeding op basis van een forfaitaire vergoeding of onkostenvergoeding behorend tot de geldende fiscale wet- en regelgeving.
Voor meer informatie hieromtrent: Vrijwilligersvergoedingen (belastingdienst.nl) 

Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacante vacatures in het bestuur, wel zijn er andere mogelijkheden om als vrijwilliger binnen de Huurdersvereniging Noord-Limburg aan de slag te gaan.
Neem hiervoor telefonisch contact op met de woordvoerder van het bestuur, de heer J. Pieters via telefoonnummer: 06-11623291.

Professionele (betaalde) ondersteuning

Omdat er steeds meer van een wettelijk erkende huurdersorganisatie gevraagd wordt, mede op basis van wet- en regelgeving wordt het bestuur van de Huurdersvereniging Noord-Limburg professioneel geadviseerd en ondersteund door een adviseur van de Woonbond tijdens de prestatieafspraken met de Gemeenten in ons werkgebied. Ook op andere volkshuisvestelijke specialismen zijn wij de mogelijkheden tot professionele (betaalde) ondersteuning aan het beoordelen.

Bezoekers aantal

We hebben 143 gasten en geen leden online