Skip to main content

De Huurdersvereniging Noord-Limburg als Huurdersorganisatie

De Huurdersvereniging Noord-Limburg kent haar oorsprong vanuit de Woningwet en de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv, ook wel Overlegwet genoemd). De vereniging wordt gezien als een wettelijke huurdersorganisatie en heeft op grond daarvan te maken met rechten en plichten. De doelstelling van de vereniging is het (collectief) behartigen van de belangen van huurders van woningcorporatie Wonen Limburg (Accent) in het werkgebied van de gemeenten/regio’s Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas. Daarnaast heeft de vereniging een doorlopend mandaat gekregen van de Huurdersbelangenvereniging Venlo-Blerick en omstreken om de gemeentelijke prestatieafspraken van woningcorporatie Woonwenz te maken. Het bestuur en overige afgevaardigden van de vereniging zijn vrijwillig, wel kan het bestuur ervoor kiezen zich door (betaalde) professionals te laten adviseren/ondersteunen bij volkshuisvestelijke zaken.

Vereniging als rechtsvorm en jaarlijkse contributie

De Huurdersvereniging Noord-Limburg heeft als rechtsvorm gekozen voor een vereniging.

Dit betekent kort samengevat dat de vereniging aangesloten leden heeft en dat de leden het hoogste orgaan binnen de organisatie zijn. De vereniging is afhankelijk van haar leden en hoe meer leden hoe sterker de vereniging staat richting de woningcorporatie. Waarom? Heel simpel… Hoe meer leden de vereniging heeft, hoe representatiever wij als vereniging/huurdersorganisatie zijn.

Het innen van de jaarlijkse contributie is essentieel voor het bestaan van een zoals de Huurdersvereniging Noord-Limburg. U bent al lid van de vereniging voor een bedrag van EUR 6,00 per jaar.

De betaling van het lidmaatschap is persoonsgebonden en vindt ieder jaar plaats via een automatische incasso. U kunt deze incasso herkennen aan ons incassant-ID: NL30ZZZ5902390200000.

Wijzigingen doorgeven voor een kloppende ledenadministratie

Wanneer er wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie, dan bent u als lid van de Huurdersvereniging Noord-Limburg zelf verantwoordelijk om deze aan ons door te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende zaken;

  • Een lidmaatschap is persoonsgebonden. Als u lid bent van de vereniging, betekent dit dus niet dat uw partner ook automatisch lid is van de Huurdersvereniging Noord-Limburg;
  • Verhuizing, u dient uw nieuwe adres dan aan ons door te geven. Huurt u geen woning meer van woningcorporatie Wonen Limburg, dan dient u zich uit te schrijven als lid van de vereniging;
  • Overlijden, een overlijden wordt niet automatisch door een overheidsinstelling aan ons doorgegeven. De nabestaande(n) van de overledene(n)/het lid dient het overlijden aan ons door te geven zodat wij over kunnen gaan tot uitschrijving in onze ledenadministratie.

Vragen?

Voor vragen kunt u ons bereiken tijdens onze openingstijden.

Ongeldige invoer

Please let us know your name.

Ongeldige invoer

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Please let us know your email address.

Invalid Input

Contributie gaat via automatische incasso.
Ongeldige invoer

SEPA incasso machtiging

“Door (digitale) ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Huurdersvereniging Noord-Limburg om jaarlijks een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van EUR 6,00 (contributie) van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Huurdersvereniging Noord-Limburg. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.”

Invalid Input

U wil schriftelijke/digitale nieuwsbrieven ontvangen? (Ja/Nee)

Ongeldige invoer

Invalid Input

Bezoekers aantal

We hebben 123 gasten en geen leden online