Skip to main content

Wonen Limburg

Woningcorporatie Stichting Wonen Limburg

Wonen Limburg Accent B.V.

Wonen Limburg Accent B.V.

De Woonbond

Landelijke belangenbehartiger voor hurend Nederland, de Woonbond

Landelijke Huurcommissie

Landelijke Huurcommissie

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die meningsverschillen tussen huurders en verhuurders voorkomt, helpt oplossen of daarover een officiële uitspraak doet.

Autoriteit Woningcorporaties

Autoriteit Woningcorporaties

Deze autoriteit ziet er op toe dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak, zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen en houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties en op hun financiële beheer.

Juridisch Loket

Juridisch Loket

Het loket voor gratis en persoonlijk juridisch advies. Mocht u zelf verzekerd zijn voor een rechtsbijstandverzekering, dan kunt u hiermee contact opnemen of naar een (gesubsidieerde) advocaat.

Geschillencommissie

Regionale Geschillencommissie voor de Woningcorporaties in Noord- en Midden Limburg

Noodloket inkomen

Platform Lage Inkomens Venray (PLIV)

De dienstverlening van het PLIV is voor alle inwoners van Venray die te maken hebben met een laag inkomen. Voor de doelgroep verrichten ze o.a.: verzoeken tot kwijtscheldingen, belastingaangiften, aanvragen en controleren van huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget. Hulp bij het aanvragen van Gemeentelijke regelingen (meedoenbudget, individuele inkomenstoeslag enz.), tevens zijn ze intermediair voor Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur. Het platform zou volgens de openbare gegevens bereikbaar zijn via telefoonnummer: 0478-581332, per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en via de website www.pliv.nl.

Algemene Hulpdienst Venray

Algemene Hulpdienst Venray
De Algemene Hulpdienst Venray kan helpen in gevallen en omstandigheden waar hulp het karakter heeft van ‘’even bijspringen’’ of ‘’even hulp bieden’’. De hulpdienst kan niet helpen waar de hulp een speciale deskundigheid vereist, bijvoorbeeld de verzorging van ernstige zieken c.q. gehandicapten.

Synthese

thuis in je wijk

Synthese is een welzijns-organisatie in Noord- en Midden-Limburg. Synthese biedt onder andere ondersteuning bij initiatieven in buurt, dorp of wijk. En bij het vormgeven van een aangename leefomgeving, inzet voor elkaar of individuele vragen. Zij streven ernaar dat iedereen meedoet.

Thuis in Limburg

Welkom bij Thuis in Limburg

Thuis in Limburg is een samenwerking van 14 woningcorporaties in de provincie Limburg. Deze corporaties verhuren samen ruim 120.000 woningen via de website van Thuis in Limburg.

Op de website van Thuis in Limburg kunt u zich inschrijven als woningzoekende. Met uw inschrijving kunt u vervolgens reageren op de huurwoningen in Limburg en een deel van Zuidoost Brabant. Ook voor parkeerplaatsen en garages kunt u bij Thuis in Limburg terecht.

Rijksoverheid

Bouwen en Wonen

Op Rijksoverheid.nl wordt u o.a. geïnformeerd over volkshuisvestelijke onderwerpen, bouwen en wonen, maar ook over zaken van de andere ministeries, u wordt geïnformeerd over wetten en regels van het Rijk.

Gemeente Venray

Website naar de Gemeente Venray, waar Wonen Limburg huurwoningen aanbiedt en u o.a. de gemeentelijke prestatieafspraken en andere zaken omtrent wonen kunt terugvinden.

Gemeente Venlo

Website naar de Gemeente Venlo, waar Wonen Limburg huurwoningen aanbiedt en u o.a. de gemeentelijke prestatieafspraken en andere zaken omtrent wonen kunt terugvinden.

Gemeente Horst aan de Maas

Website naar de Gemeente Horst aan de Maas, waar Wonen Limburg huurwoningen aanbiedt en u o.a. de gemeentelijke prestatieafspraken en andere zaken omtrent wonen kunt terugvinden.

Gemeente Peel en Maas

Website naar de Gemeente Peel en Maas, waar Wonen Limburg huurwoningen aanbiedt en u o.a. de gemeentelijke prestatieafspraken en andere zaken omtrent wonen kunt terugvinden.

Woningcorporatie Woonwenz

Website naar de verhuurder, woningcorporatie Woonwenz, de belangenbehartiger voor huurders van Woonwenz is de huurdersorganisatie, Huurdersbelangenvereniging Venlo

Huurdersorganisatie Venlo

Website naar de huurdersorganisatie, de Huurdersbelangenvereniging Venlo voor huurders in de gemeente Venlo

Contactgegevens van de huurdersorganisaties

Website naar de contactgegevens van de huurdersorganisaties van o.a. Antares, namelijk de Huurdersbelangenvereniging Venlo en Huurdersbelangenvereniging Kessel-Meijel

Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)

Website naar de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), via deze website kunt u o.a. in de zoekmachine een advocaat in uw omgeving zoeken. Op dit moment zijn er 18.000 advocaten actief binnen de NOvA.
Een advocaat kan en zal u verder inlichten over de kosten. Het eerste gesprek is (meestal) kosteloos. Ook is er een mogelijkheid om toevoeging te vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand (subsidie).

Verbond van Verzekeraars

Verbond van Verzekeraars, wellicht dat u bij uw tussenpersoon een rechtsbijstandverzekering kunt afsluiten voor de dekking ‘Wonen’, zoals u dat bijvoorbeeld ook heeft voor uw auto (WAM) of uw inboedel.
Op deze manier bent u verzekerd van rechtsbijstand en geschillen met o.a. uw verhuurder, woningcorporatie Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent. Het overwegen waard.

De VoorzieningenWijzer

De VoorzieningenWijzer

Het vangnet voor mensen met een laag inkomen en geldproblemen is groot en divers.
De praktijk is dat mensen nog te weinig gebruik maken van de voorzieningen. Dat moet makkelijker kunnen dachten De VoorzieningenWijzer. Vanuit die gedachte ontstond De VoorzieningenWijzer.

Weiger de huurverhoging!

Weigeren de Huurverhoging

HUURBEVRIEZING: 10 JAAR HUURSTIJGING IS GENOEG!

De afgelopen 10 jaar stegen de huren met meer dan 35%. Meer dan 800.000 huurders hebben na het betalen van de huur te weinig over voor de noodzakelijke kosten en levensonderhoud.
Actiegroep ‘Wij Weigeren de Huurverhoging’ strijdt daarom voor meerjarige huurbevriezing (2022-2026) om wonen voor iedereen weer betaalbaar te maken, en te houden.

Om dit mogelijk te maken is actie nodig volgens de Actiegroep ‘Wij weigeren de Huurverhoging’. Voor meer informatie, kijk op de website van de Actiegroep.

 

Senioren Venray

Commissie Bouwen, Verbouwen en Woonomgeving.

De commissie BVW is de opvolger van de voormalige Commissie Ouderenhuisvesting. De nieuwe commissie richt zich niet alleen op te (ver)bouwen woningen,maar op alle bouwprojecten in de gemeente Venray, die van belang zijn voor ouderen en mensen met een beperking. Het aandachtsveld van de nieuwe commissie is dus ruimer, dan van haar voorganger COH.  Want: de gemeente streeft er naar dat iedereen in Venray mee kan doen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. Dit vraagt om een goede toegankelijkheid van onder meer wijkgebouwen, gemeenschapshuizen, winkels en gezondheidscentra. Ook een goede woonomgeving is van algemeen belang en zal van de commissie BVW de nodige aandacht krijgen. De commissie BVW is samen met het Gehandicapten Platform Venray opgezet.

Stichting Huurdersbelangen

Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg

De Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg is een huurdersorganisatie die werkzaam is in het werkgebied Zuid-Limburg in vele plaatsen en heeft als doelstelling het belang van de huurders binnen haar werkgebied te vertegenwoordigen.

SHMR

SHMR

De Stichting Huurdersbelangen Maas & Roer behartigen de belangen als huurdersorganisatie van alle huurders van Wonen Limburg in de gemeenten Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond.

Huurdersbelangen Weert

Huurdersbelangen Weert

De Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg behartigen de belangen als huurdersorganisatie van alle huurders van Wonen Limburg in de gemeenten Weert en Nederweert.

Platform31 kennis- en netwerkorganisatie

voor stad en regio

Platform 31 is een kennis- en netwerkorganisatie die de trends in stad en regio ziet. Zij verbindt beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komt tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. De oplossingen houdt Platform 31 niet voor zichzelf, maar maakt dit openbaar.

Trefpunt – Stichting Ik begin Venray

(ikbeginvenray.nl)

Het centraal punt voor persoonlijk herstel. “Ik Begin” biedt ondersteuning omtrent persoonlijk herstel, binnen stichting “Ik Begin” weten ze uit eigen ervaring hoe lastig het is
om je eigen situatie of problematiek bespreekbaar te maken. Maak het dus bespreekbaar! Wil jij weten wat beginnen betekent neem dan eens een kijkje op de website? 

EP-Online informatie Energielabel

Op deze kan men openbare informatie raadplegen omtrent energielabels

Op deze kan men openbare informatie raadplegen omtrent energielabels, dus ook van uw eigen (huur)woning.

In het zoekvenster kunt u de postcode plus huisnummer, zonder spaties intoetsen en dan wordt het energielabel weergegeven

Platform Sociale Zekerheid Venray e.o.

gratis advies en ondersteuning voor vragen over sociale zekerheid

Zieke werknemers, mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktenuitkering en andere uitkeringsgerechtigden kunnen met hun vragen en problemen kosteloos bij Platform Sociale Zekerheid Venray e.o. terecht.

Verzekeringsbedrijf Centraal Beheer

Uw huurwoning verduurzamen - Centraal Beheer

Uw huurwoning verduurzamen - Centraal Beheer

Bent u als huurder bezig met het klimaat of wilt u graag besparen op uw energiekosten? En wilt u daarom uw woning verduurzamen? Dan zijn daar verschillende manieren voor.

Centraal Beheer heeft daarvoor op een praktische manier verschillende tips geprobeerd aan te reiken. Kijk snel op de website van Centraal Beheer voor meer informatie.

VAC Wonen Venlo, Peel en Maas, Beesel

VAC Wonen (Voorlichting en Advies Commissie) is een onafhankelijke Advies Commissie voor de Woningbouw en Woonomgeving.
De VAC Wonen geeft advies aan de gemeente en/of woningbouwcorporaties, architecten, projectontwikkelaars en bouwondernemingen die bouwplannen hebben in de gemeente Venlo, Peel en Maas, Beesel .

Doel is om de gebruikskwaliteit van de woningen en de woonomgeving te verbeteren. De VAC Wonen zet zich dan ook in om woningen en wijken te laten voldoen aan de wensen van de bewoner.

Stichting Gehandicapten Platform Venray

De Stichting GehandicaptenPlatform Venray, verder te noemen het GPV, is in 1995 opgericht om in de gemeente Venray de collectieve belangen te behartigen van mensen met een beperking. 
Het GPV signaleert en inventariseert knelpunten en maakt zich sterk om hiervoor oplossingen te vinden, onder andere door overleg met de gemeente of andere instanties.

Bezoekers aantal

We hebben 138 gasten en geen leden online