Skip to main content

17-12-2022, Fijne Feestdagen en een Gelukkig 2023!

17-12-2022, Fijne Feestdagen en een Gelukkig 2023! 

Het bestuur en gevolmachtigden van de wettelijk erkende huurdersorganisatie, de Huurdersvereniging Noord-Limburg wenst u in eerste instantie Fijne Feestdagen toe en een Gelukkig Nieuwjaar.

Wat betreft het geschil met bestuur Wonen Limburg willen wij de huurders van Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent en onze leden als volgt via deze weg informeren over de huidige stand van zaken.

Op dit moment is onze advocaat, mw. mr. J. Lutgens, druk bezig om een afspraak te regelen tussen bestuur Wonen Limburg en de Huurdersvereniging Noord-Limburg onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider.
Op deze manier hopen wij dat dit 1e gesprek de relatie tussen Wonen Limburg en de Huurdersvereniging Noord-Limburg zal normaliseren door met elkaar in gesprek te treden en concrete afspraken met elkaar te maken hoe we verder met elkaar willen en kunnen samenwerken met gedeelde waarden en normen.

Mocht dit gesprek niet succesvol zijn dan zijn wij helaas genoodzaakt om een juridische procedure te laten starten door onze advocaat om op deze manier de rechten, die wij als huurdersorganisatie hebben, af te dwingen via een rechter. Op dit moment worden wij namelijk onvoldoende of niet betrokken in de rechten waarvan wij als huurdersorganisaties wel recht op hebben om deze te krijgen en onze rol daarin te kunnen uitvoeren. Doordat wij niet ongestoord onze wettelijke rol kunnen uitvoeren kunnen wij niet de kwaliteit leveren die wij graag willen in het belang van de behartiging van de belangen van de huurders van Wonen Limburg.

Op dit moment heeft de Huurdersvereniging Noord-Limburg ook nog geen enkele betaling van het bestuur van Wonen Limburg verstrekt gekregen, deze kostenvergoeding is overigens ook gewoon wettelijk vastgelegd in artikel 7, Wohv. Ook dit zullen wij dan betrekken in een juridische procedure indien noodzakelijk.

In 2023 zijn wij voornemens om een Algemene Ledenvergadering uit te schrijven, alle leden van de Huurdersvereniging Noord-Limburg worden dan vanzelfsprekend uitgenodigd hiervoor.

Huurders hebben rechten. Huurders hebben recht van spreken!

Bestuur en gevolmachtigden van de huurdersorganisatie, de Huurdersvereniging Noord-Limburg

 

Bezoekers aantal

We hebben 156 gasten en geen leden online