Skip to main content

23-02-2023, korte update met betrekking tot het geschil met Wonen Limburg

Beste huurders, leden, 

Via deze weg wil het bestuur van de wettelijk erkende huurdersorganisatie, Huurdersvereniging Noord-Limburg (HVNL) u een korte update geven met betrekking tot het geschil met de verhuurder, Wonen Limburg.

 Zoals bij de meeste van u bekend is, heeft de Huurcommissie het afgelopen jaar bevestigd dat de Huurdersvereniging Noord-Limburg een volwaardige huurdersorganisatie is. Dat betekent dat de Huurdersvereniging Noord-Limburg rechten en verplichtingen heeft. Datzelfde geldt voor Wonen Limburg tegenover de Huurdersvereniging Noord-Limburg. De Huurdersvereniging Noord-Limburg is van mening dat Wonen Limburg de geldende regelgeving schendt. De schending ziet met name op financiële aangelegenheden. Omdat de Huurdersvereniging Noord-Limburg hier niet samen met Wonen Limburg uit is gekomen, heeft de Huurdersvereniging Noord-Limburg zich genoodzaakt gezien een kort geding bij de rechtbank te starten. Dit, zodat de Huurdersvereniging Noord-Limburg de belangen van de huurders gedegen kan (blijven) behartigen. Het is aan de rechter om te bepalen of Wonen Limburg inderdaad de geldende regels schendt en hoe het verder moet. De Huurdersvereniging Noord-Limburg zal u uiteraard op de hoogte houden van de stand van zaken en van de uitkomst van het kort geding. 

 Voor wat betreft onderwerpen die volgens de Huurdersvereniging Noord-Limburg door Wonen Limburg worden geschonden die met het huren van een woning van Wonen Limburg te maken hebben, heeft de Huurdersvereniging Noord-Limburg zich, zoals bij u reeds bekend, wederom gewend tot de landelijke Huurcommissie, bekend onder zaaknummer 542585. Wij hebben u hier ook al eerder over geïnformeerd. Ook over de uitkomsten hiervan zal de Huurdersvereniging Noord-Limburg u op de hoogte houden.

 Wij gaan ervan uit u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

 Bestuur van de huurdersorganisatie, de Huurdersvereniging Noord-Limburg

Bezoekers aantal

We hebben 149 gasten en geen leden online