Skip to main content

Huurprijsbeleid 2023, nieuwsbericht HVNL 6 april 2023

De afgelopen periode heeft de huurdersorganisatie, Huurdersvereniging Noord-Limburg (HVNL) een gemotiveerd niet positief advies gegeven aan verhuurder Wonen Limburg over het huurprijsbeleid 2023 waarbij ervan uit Wonen Limburg c.q.

Wonen Limburg Accent een voorstel tot huurverhoging ligt. Wonen Limburg wil het huurprijsbeleid 2023 verhogen met 2,6 % huurverhoging voor alle DAEB-woningen van Stichting Wonen Limburg en 4,1 % huurverhoging (tot maximaal de markthuur) voor alle niet DAEB-woningen van Wonen Limburg Accent. Wonen Limburg wijkt hiermee af van het advies van de HVNL en volgt het advies van de HVNL helaas niet. Mocht u het advies van de HVNL willen bekijken, deze ligt voor u ter inzage op ons kantoor. U kunt een afspraak maken tijdens onze openingstijden om dit in te zien.

 

Bestuur, gevolmachtigden en overige vrijwilligers van de huudersorganisatie, Huurdersvereniging Noord-Limburg

Bezoekers aantal

We hebben 151 gasten en geen leden online