Skip to main content

Achterbanraadpleging Huurdersvereniging Noord-Limburg

De landelijke Woonbond is voornemens om namens de Huurdersvereniging Noord-Limburg (conform afspraak binnen de gemeentelijke prestatieafspraken van Venray) in 2022 een onderzoek te verrichten om (1) inzicht te verkrijgen in hoe huurders de prijs-/kwaliteitverhouding  omtrent de betaalbaarheid van de woningen ervaren en (2) om inzicht te verkrijgen in de mate van (on)tevredenheid van huurders over het woningonderhoud in het algemeen en de wijze waarop de ketenpartners dit namens de woningcorporatie, verhuurder Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent plannen en uitvoeren. 

Lees verder

Adviesrecht van een huurdersorganisatie volgt uit de Overlegwet

Volgens de Overlegwet hebben huurdersorganisaties, zoals de Huurdersvereniging Noord-Limburg recht op gekwalificeerd advies bij het wijzigen van het beleid over huurprijzen.

De Overlegwet is daar volstrekt helder over. Zonder adviestraject kunnen nieuwe maatregelen niet worden ingevoerd.

Meer informatie over de huurverhoging (2,3% inflatievolgend), van uw verhuurder, Wonen Limburg of Wonen Limburg Accent, klik dan op onderstaande link:

Informatie over de huurverhoging 2022 - Wonen Limburg

Ook kunt u bezwaar maken tegen de gestelde huurverhoging van verhuurder Wonen Limburg of Wonen Limburg Accent via de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl).

Bestuur Huurdersvereniging Noord-Limburg

DE WOONCRISIS RAAKT JONG EN OUD

Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel. Dat kan en moet anders.

Wij, o.a. de Woonbond en de Huurdersvereniging Noord-Limburg als Huurdersorganisatie willen woonbeleid waarbij goed en betaalbaar wonen centraal staat. Kom in landelijk of lokaal in actie!

 

Voor meer informatie: www.wegmetdewooncrisis.nl

Registratiepunt Huurcommissie

De Huurcommissie heeft op verzoek van minister Ollongren een registratiepunt opgezet waar huurders die door de coronacrisis in de financiële problemen raakten een melding kunnen doen. Zo wil de minister meer zicht krijgen op hoe vaak verhuurders maatwerk weigeren voor huurders die in de knel zitten.

Wij willen uw vragen uw achterban op het bestaan van het registratiepunt te wijzen. Bijvoorbeeld in uw nieuwsbrief, via uw website, sociale media of andere kanalen. Hoewel de Woonbond vindt dat de minister véél meer moet doen om huurders tegemoet te komen in de crisis, roepen we huurders die nul op het rekest kregen van hun verhuurder wel op een melding te doen bij het registratiepunt.

Het gaat om een online registratiepunt. Maar huurders die geen toegang hebben tot internet kunnen hun registratie telefonisch doen via de helpdesk van de Huurcommissie:  070-375 4300. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. 

 

LET OP! De onderstaande link opent in een nieuw scherm.

Klik hier voor Registratiepunt Huurcommissie

 

Bezoekers aantal

We hebben 126 gasten en geen leden online