Over ons

Wat doet de Huurdersvereniging Noord-Limburg (HV-NL)?
De Huurdersvereniging Noord-Limburg is een huurdersorganisatie die werkzaam is binnen het werkgebied van de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas en het belang van huurders van woningcorporatie Wonen Limburg, binnen het werkgebied van de vereniging te vertegenwoordigen.

De Huurdersvereniging Noord-Limburg ondersteund individuele- en collectieve huurders van woningcorporatie Wonen Limburg binnen haar werkgebied en informeert en adviseert haar achterban op diverse volkshuisvestelijke onderwerpen. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld de rechtspositie van huurders, gedegen onderhoud aan woningen, het behoud van voldoende betaalbare huurwoningen, een leefbare en veilige woonomgeving en inspraak van huurders bij renovatie, sloop en nieuwbouw.

Het is uiteraard niet mogelijk voor de verhuurder om alle huurders bij elkaar te roepen en daar overleg mee te voeren als er iets dient te worden gewijzigd. Hiervoor zijn de huurdersorganisaties in het leven geroepen om zoveel mogelijk huurders te kunnen raadplegen om op deze manier uw mening te kunnen laten horen. De inbreng van de huurder is daarom van groot belang voor de Huurdersvereniging Noord-Limburg, huurders hebben namelijk recht van spreken!

Overlegwet
Volgens de Overlegwet hebben huurdersorganisaties rechten en bevoegdheden bij verschillende onderwerpen binnen de volkshuisvesting, namelijk

  • Recht op informatie.
  • Recht op het uitbrengen van (schriftelijk) advies.
  • Instemmingsrecht.

Welk recht in welke situatie van toepassing is, is afhankelijk van het onderwerp. Alleen bij het Servicekostenbeleid heeft een huurdersorganisatie instemmingsrecht. Ook hebben huurdersorganisaties recht op (financiƫle) ondersteuning om hun werk te kunnen doen.

Naast rechten en bevoegdheden zijn er volgens de Overlegwet ook een aantal plichten, namelijk;

  • Een huurdersorganisatie moet een rechtspersoon zijn (vereniging of stichting).
  • Het bestuur van de huurdersorganisatie moet worden gekozen of aangewezen door de achterban.
  • De organisatie moet representatief zijn. Dit betekent dat zij moet kunnen aantonen namens de huurders te spreken. De organisatie betrekt de huurders bij haar standpuntbepaling, zij schrijft minstens eenmaal per jaar een vergadering uit voor de huurders en ze geeft alle huurders in woningen die ze vertegenwoordigt, de kans om zich bij haar aan te sluiten.

Woningwet 2015
Huurdersorganisaties in de corporatiesector hebben op grond van de Woningwet 2015 een aantal extra bevoegdheden.

  • De huurdersorganisaties mogen hun zienswijze geven bij verkoop van huurwoningen.
  • De huurdersorganisaties kunnen een bindende voordracht doen voor minstens een derde van de Raad van Toezicht van een corporatie.
  • De huurdersorganisaties hebben instemmingsrecht bij fusies tussen corporaties.
  • De huurdersorganisaties zijn sinds 1 juli 2015 volwaardig (overleg)partner bij het maken van lokale prestatieafspraken op het gebied van wonen. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties moeten die afspraken gezamenlijk maken.

Woonbond
De Huurdersvereniging Noord-Limburg is aangesloten bij de Woonbond, de Woonbond is de landelijke belangenbehartiger voor huurders.

Bezoekers aantal

We hebben 56 gasten en geen leden online

Ontworpen door HV-NL. Alle rechten voorbehouden.