Over ons

Wat doet de Huurdersvereniging Noord-Limburg (HV-NL)?
Het doel van de Huurdersvereniging Noord-Limburg is om in het kader van de volkshuisvesting de collectieve belangen van haar leden in haar werkgebied te vertegenwoordigen.
De leden van de Huurdersvereniging Noord-Limburg zijn huurder van een woning die zij huurt van de woningcorporatie/verhuurder Stichting Wonen Limburg’ of ‘Wonen Limburg Accent B.V.’ binnen het werkgebied van Noord-Limburg in de regio’s Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas. 

Het dienen van het algemene belang van huurders van Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent
De Huurdersvereniging Noord-Limburg bestaat sinds jaartal 1998 en kent haar oorsprong vanuit de Woningwet en de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv, ook wel Overlegwet genoemd). De vereniging wordt gezien als een wettelijk erkende huurdersorganisatie en heeft op grond daarvan te maken met rechten en plichten. De doelstelling van de vereniging is het collectief behartigen van de belangen van huurders van woningcorporatie Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent in het werkgebied van de gemeenten binnen de regio’s Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas.

Hiernaast heeft de Huurdersvereniging Noord-Limburg een doorlopend mandaat gekregen van de huurdersorganisatie, de Huurdersbelangenvereniging Venlo om de gemeentelijke prestatieafspraken van 20 huurwoningen (cijfers 2022) van woningcorporatie Woonwenz te maken binnen de gemeente Horst aan de Maas. Daarnaast heeft de huurdersorganisatie, de Huurdersvereniging Noord-Limburg een doorlopend mandaat verstrekt aan de Huurdersbelangenvereniging Venlo om de gemeentelijke prestatieafspraken van 264 woningen (cijfers 2022) van woningcorporatie Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent te maken binnen de gemeente Venlo.

Onderwerpen die de revue passeren zijn bijvoorbeeld, de rechtspositie van huurders, gedegen onderhoud aan woningen, het behoud van voldoende betaalbare huurwoningen, een leefbare en veilige woonomgeving en inspraak van huurders bij renovatie, sloop en nieuwbouw. Het bestuur en overige afgevaardigden van de vereniging zijn vrijwillig, wel kan het bestuur ervoor kiezen zich door (betaalde) professionals te laten adviseren en/of te ondersteunen bij volkshuisvestelijke zaken.


Individuele huurders
Individuele huurders met problemen, vragen zullen door ons worden doorverwezen naar de woningcorporatie en/of de verantwoordelijke instanties. Uiteraard zullen wij de individuele huurder ondersteunen en informeren daar waar mogelijk. De woningcorporatie en/of de verantwoordelijke instantie(s) zal u als individuele huurder vervolgens van een inhoudelijk antwoord voorzien.

Ook zou een individuele huurder een klacht kunnen indienen bij de Regionale Geschillencommissie Noord- en Midden-Limburg en/of de landelijke Huurcommissie. Bij ‘Links’ op onze website hebben wij snelkoppelingen gemaakt van de verschillende relevante instanties.

Achterban
Het is uiteraard niet mogelijk voor de verhuurder om alle huurders bij elkaar te roepen en daar overleg mee te voeren als er iets dient te worden gewijzigd. Hiervoor zijn de huurdersorganisaties in het leven geroepen om zoveel mogelijk huurders bij zich te laten aansluiten en om die vervolgens te kunnen raadplegen om op deze manier de mening van huurders te laten horen. De inbreng van de huurder is daarom van groot belang voor de Huurdersvereniging Noord-Limburg, huurders hebben namelijk recht van spreken!

Overlegwet
Volgens de Overlegwet hebben huurdersorganisaties rechten en bevoegdheden bij verschillende onderwerpen binnen de volkshuisvesting, namelijk

- Recht op informatie.
- Recht op het uitbrengen van (schriftelijk) advies.
- Instemmingsrecht.

Welk recht in welke situatie van toepassing is, is afhankelijk van het onderwerp. Alleen bij het Servicekostenbeleid heeft een huurdersorganisatie instemmingsrecht.
Ook hebben huurdersorganisaties recht op (financiële) ondersteuning om hun werk te kunnen doen.

Naast rechten en bevoegdheden zijn er volgens de Overlegwet ook een aantal plichten, namelijk;

- Een huurdersorganisatie moet een rechtspersoon zijn (vereniging of stichting).
- Het bestuur van de huurdersorganisatie moet worden gekozen door/vanuit de achterban.
- De organisatie moet representatief zijn. Dit betekent dat zij moet kunnen aantonen namens de huurders te spreken. De organisatie betrekt de huurders bij haar standpuntbepaling, zij schrijft minstens eenmaal per jaar een vergadering uit voor de huurders en ze geeft alle huurders in woningen die ze vertegenwoordigt, de kans om zich bij haar aan te sluiten.

Woningwet 2015
Huurdersorganisaties in de corporatiesector hebben op grond van de Woningwet 2015 een aantal extra bevoegdheden.

- De huurdersorganisaties mogen hun zienswijze geven bij verkoop van huurwoningen.
- De huurdersorganisaties kunnen een bindende voordracht doen voor minstens een derde van de Raad van Toezicht van een corporatie.
- De huurdersorganisaties hebben instemmingsrecht bij fusies tussen corporaties.
- De huurdersorganisaties zijn sinds 1 juli 2015 volwaardig (overleg)partner bij het maken van lokale prestatieafspraken op het gebied van wonen. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties moeten die afspraken gezamenlijk maken.

Woonbond
De Huurdersvereniging Noord-Limburg is aangesloten bij de Woonbond, de Woonbond is de landelijke belangenbehartiger voor huurders.

Bezoekers aantal

We hebben 20 gasten en geen leden online

Ontworpen door HV-NL. Alle rechten voorbehouden.