Bestuur Huurdersvereniging Noord-Limburg

Organogram Huurdersvereniging Noord-Limburg, de belangenbehartiger van huurders van verhuurder Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent

De belangenbehartiger binnen de regio’s Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas.
De wettelijk erkende huurdersorganisatie voortvloeiend uit de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (WOHV).

Bestuursleden op vrijwillige basis binnen de Huurdervereniging Noord-Limburg

Bestuurslid | Secretaris   : Mevrouw M. Goorts
Bestuurslid | Afgevaardigde prestatieafspraken, assistent secretariaat : Mevrouw J.M.F.W. Beekers
Bestuurslid | notulist, lid klachtenteam en BC’s          : Mevrouw G.M.M.L. Bazelmans-Janssen
Bestuurslid | Lid klachtenteam en BC’s, assistent secretariaat : Mevrouw M.P.F. Krouwel-Cörvers
Bestuurslid | Statutair voorzitter, afgevaardigde prestatieafspraken  : De heer F.H.G.T. van Soest (bestuurslidmaatschap gaat in per 01-11-2022)


Overige (actieve) vrijwilligers binnen of namens de Huurdersvereniging Noord-Limburg

Bestuursgevolmachtigde, coördinator Klachtenteam en bewonerscommissies  : De heer J. Pieters
Bestuursgevolmachtigde, penningmeester : De heer H.H.J. van Lieshout
Lid van volkshuisvestelijke werkgroep(en), afgevaardigde prestatieafspraken : De heer P. Verhaegen
Lid Klachtenteam en BC’s      : De heer I. Souissay

Overige informatie behorend tot vrijwilligerswerk binnen de Huurdersvereniging Noord-Limburg

Alle bovengenoemde (bestuurs-)functies en personen zijn vrijwilligers en hebben een vrijwilligersovereenkomst en geheimhoudingsverklaring ondertekend. Ook zijn de vrijwilligers in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Het (aspirant-)bestuur van de Huurdersvereniging Noord-Limburg is huurder van een woning van woningcorporatie Wonen Limburg of Wonen Limburg Accent. 

Vrijwilligersvergoeding

Een vrijwilliger krijgt een vrijwilligersvergoeding op basis van een forfaitaire vergoeding of onkostenvergoeding behorend tot de geldende fiscale wet- en regelgeving.
Voor meer informatie hieromtrent: Vrijwilligersvergoedingen (belastingdienst.nl) 

Vacatures

Op dit moment zijn er geen vacante vacatures in het bestuur, wel zijn er andere mogelijkheden om als vrijwilliger binnen de Huurdersvereniging Noord-Limburg aan de slag te gaan. Neem hiervoor telefonisch contact op met onze bestuursgevolmachtigde, de heer J. Pieters via telefoonnummer: 06-11623291.

Professionele (betaalde) ondersteuning

Omdat er steeds meer van een wettelijk erkende huurdersorganisatie gevraagd wordt, mede op basis van wet- en regelgeving wordt het bestuur van de Huurdersvereniging Noord-Limburg professioneel geadviseerd en ondersteund door een adviseur van de Woonbond tijdens de prestatieafspraken met de Gemeenten in ons werkgebied. Ook op andere volkshuisvestelijke specialismen zijn wij de mogelijkheden tot professionele (betaalde) ondersteuning aan het beoordelen.

 

Bezoekers aantal

We hebben 6 gasten en geen leden online

Ontworpen door HV-NL. Alle rechten voorbehouden.