Bestuur Huurdersvereniging Noord-Limburg

Organogram Huurdersvereniging Noord-Limburg, de belangenbehartiger van huurders van verhuurder Wonen Limburg, Wonen Limburg Accent en Woonwenz in Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas
Wettelijk erkende Huurdersorganisatie in de zin van de Wet overleg huurders verhuurder (Wohv), in de volksmond ook wel Overlegwet genoemd.
 

Bestuursleden op vrijwillige basis binnen de Huurdervereniging Noord-Limburg

Bestuurslid  | Secretaris    : Mevrouw M. Goorts
Bestuurslid | Penningmeester   : De heer H. van Lieshout
Bestuurslid   : Mevrouw J.M.F.W. Beekers

Overige (actieve) vrijwilligers binnen de Huurdersvereniging Noord-Limburg

Bestuursgevolmachtigde, titulair voorzitter : De heer J. Pieters
Gastvrouw en administratief medewerkster : Mevrouw G. Bazelmans
Gastheer           : De heer F. van Soest

Overige informatie behorend tot vrijwilligerswerk binnen de Huurdersvereniging Noord-Limburg als wettelijk erkende Huurdersorganisatie

Alle bovengenoemde (bestuurs-)functies en personen zijn vrijwilligers en hebben een vrijwilligersovereenkomst en een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
Ook zijn de vrijwilligers in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Vrijwilligersvergoeding

Een vrijwilliger krijgt een vrijwilligersvergoeding op basis van een forfaitaire vergoeding of onkostenvergoeding behorend tot de geldende fiscale wet- en regelgeving.
Voor meer informatie hieromtrent: Vrijwilligersvergoedingen (belastingdienst.nl)
 

Vacatures

Wij zijn momenteel nog op zoek naar twee (2) aspirant-bestuursleden, die uiteindelijk tijdens een Algemene Ledenvergadering formeel zullen worden benoemd als bestuurslid. Een bestuurslid dient te worden gekozen door en vanuit huurders.

Bij voorkeur zoeken wij hiervoor personen die woonachtig zijn in de Gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas, binnen de regio Venray zijn wij momenteel goed voorzien van bestuursleden binnen de vereniging. 

Professionele (betaalde) ondersteuning

Omdat er steeds meer van een wettelijk erkende huurdersorganisatie gevraagd wordt, mede op basis van wet- en regelgeving wordt het bestuur van de Huurdersvereniging Noord-Limburg professioneel geadviseerd en ondersteund door een adviseur van de Woonbond tijdens de prestatieafspraken met de Gemeenten in ons werkgebied. Ook op andere volkshuisvestelijke specialismen zijn wij de mogelijkheden tot professionele (betaalde) ondersteuning aan het beoordelen.

 

Bezoekers aantal

We hebben 474 gasten en geen leden online

Ontworpen door HV-NL. Alle rechten voorbehouden.