Stichting Huurdersraad Wonen Limburg

De Stichting Huurdersraad Wonen Limburg vertegenwoordigt de regionale Huurdersorganisaties in het overleg met woningcorporatie Wonen Limburg op centraal niveau. Elke Huurdersorganisatie vaardigt twee (2) leden af naar de Stichting Huurdersraad Wonen Limburg. Er zijn een door Wonen Limburg aangestelde onafhankelijke bekostigde Voorzitter en Secretaris in dienst in de organisatie van de Stichting Huurdersraad Wonen Limburg. De Voorzitter leid de vergaderingen van de Huurdersraad en de Secretaris voert de secretariële werkzaamheden uit ten gunste van de Huurdersraad.

De deelnemende Huurdersorganisaties zijn;

  1. Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg (SHML).
  2. Stichting Huurdersbelangen Maas en Roer (SHMR).
  3. Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg (SHZL).
  4. Huurdersvereniging Noord-Limburg (HVNL).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Stichting Huurdersraad Wonen Limburg of van de woningcorporatie Wonen Limburg.

Bezoekers aantal

We hebben 6 gasten en geen leden online

Ontworpen door HV-NL. Alle rechten voorbehouden.