Stichting Huurdersraad Wonen Limburg

De Stichting Huurdersraad Wonen Limburg vertegenwoordigt de regionale Huurdersorganisaties in het overleg met woningcorporatie Wonen Limburg op centraal niveau. Elke Huurdersorganisatie vaardigt twee (2) leden af naar de Stichting Huurdersraad Wonen Limburg. Er zijn een door Wonen Limburg aangestelde onafhankelijke bekostigde Voorzitter en Secretaris in dienst in de organisatie van de Stichting Huurdersraad Wonen Limburg. De Voorzitter leid de vergaderingen van de Huurdersraad en de Secretaris voert de secretariële werkzaamheden uit ten gunste van de Huurdersraad.

De deelnemende Huurdersorganisaties zijn;

  1. Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg (SHML).
  2. Stichting Huurdersbelangen Maas en Roer (SHMR).
  3. Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg (SHZL).
  4. Huurdersvereniging Noord-Limburg (HVNL).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Stichting Huurdersraad Wonen Limburg of van de woningcorporatie Wonen Limburg.

Vertrek de heer J. Pieters binnen de Stichting Huurdersraad Wonen Limburg
December 2019 nam de heer J. Pieters, voorzitter van de Huurdersvereniging Noord-Limburg, op eigen initiatief afscheid als bestuurslid en algemeen lid van de Stichting Huurdersraad Wonen Limburg. De heer Pieters heeft zich vanaf medio 2017 tot december 2019 actief bijgedragen in de Huurdersraad. De Huurdersraad dankt de heer Pieters voor deze bijdrage.

Op dit moment is de Huurdersvereniging Noord-Limburg fysiek niet vertegenwoordigd in de Huurdersraad. Op grond van het informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht brengen zij hun oordeel schriftelijk uit op volkshuisvestelijke zaken.

Bezoekers aantal

We hebben 57 gasten en geen leden online

Ontworpen door HV-NL. Alle rechten voorbehouden.