Het innen van contributie is essentieel voor het bestaan van een vereniging als de Huurdersvereniging Noord-Limburg. U bent lid van de Huurdersvereniging Noord-Limburg voor EUR 6,00 per jaar.

De betaling van het lidmaatschap vindt ieder jaar plaats via een automatische incasso. U kunt deze incasso herkennen aan ons Incassant-ID: NL30ZZZ5902390200000.

De Huurdersvereniging Noord-Limburg

De Huurdersvereniging Noord-Limburg is kort samengevat de belangenbehartiger voor wat betreft alle volkshuisvestelijke zaken omtrent het huren van woningen van woningcorporatie Wonen Limburg binnen de gemeentes Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas. De Huurdersvereniging Noord-Limburg vind haar oorsprong in de Overlegwet (Wohv) en de Woningwet. De vereniging bestaat puur en alleen uit vrijwilligers.

Wijzigingen doorgeven voor een kloppende ledenadministratie

Wanneer er wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie, dan bent u als lid van de Huurdersvereniging Noord-Limburg zelf verantwoordelijk om deze aan ons door te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende zaken;

  • Een lidmaatschap is persoonsgebonden. Als u lid bent van de vereniging, betekent dit dus niet dat uw partner ook automatisch lid is van de Huurdersvereniging Noord-Limburg;
  • Verhuizing, u dient uw nieuwe adres dan aan ons door te geven. Huurt u geen woning meer van woningcorporatie Wonen Limburg, dan dient u zich uit te schrijven als lid van de vereniging;
  • Overlijden, een overlijden wordt niet automatisch door een overheidsinstelling aan ons doorgegeven. De nabestaande(n) van de overledene(n)/het lid dient het overlijden aan ons door te geven zodat wij over kunnen gaan tot uitschrijving in onze ledenadministratie.

Vragen?

Voor vragen kunt u ons bereiken tijdens onze openingstijden.

Please let us know your name.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Please let us know your email address.

Invalid Input

Contributie gaat via automatische incasso.
Ongeldige invoer

SEPA incasso machtiging

“Door (digitale) ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Huurdersvereniging Noord-Limburg om jaarlijks een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van EUR 6,00 (contributie) van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Huurdersvereniging Noord-Limburg. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.”

Invalid Input

Please let us know your message.

Invalid Input

Bezoekers aantal

We hebben 65 gasten en geen leden online

Ontworpen door HV-NL. Alle rechten voorbehouden.