Voor bestaande en nieuwe leden wordt in 2020 geen contributie geïnd vanwege kortgezegd de Coronapandemie.

Het innen van contributie is essentieel voor het bestaan van een vereniging. Mede om deze reden kunt u voor slechts € 6,- per jaar lid zijn van de Huurdersvereniging Noord-Limburg.
De betaling vind plaats via een automatische incasso die jaarlijks plaats zal gaan vinden als u onderstaande gegevens bij ons heeft aangeleverd.
U kunt deze incasso onder andere vervolgens op het bankafschrift herkennen aan ons Incassant-ID: NL30ZZZ5902390200000. 

De Huurdersvereniging Noord-Limburg is ervoor u als huurder tot huur-gerelateerde kwesties. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de volgende zaken;

- Het verstrekken van algemene informatie over huurderszaken.
- Een luisterend oor voor uw vragen en/of problemen.
- Bemiddeling bij problemen tussen huurder en verhuurder.

 

Please let us know your name.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Please let us know your email address.

Invalid Input

Contributie gaat via automatische incasso.
Ongeldige invoer

SEPA incasso machtiging

“Door (digitale) ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Huurdersvereniging Noord-Limburg om jaarlijks een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van EUR 6,00 (contributie) van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Huurdersvereniging Noord-Limburg. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.”

Invalid Input

Please let us know your message.

Invalid Input

Bezoekers aantal

We hebben 59 gasten en geen leden online

Ontworpen door HV-NL. Alle rechten voorbehouden.