Update 23-07-2022 na uitspraak Huurcommissie inzake Wohv 252482,

Uw verhuurder, bestuur Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent heeft de Huurdersorganisatie, de Huurdersvereniging Noord-Limburg op 21 juli jongstleden via haar bedrijfsjurist laten weten dat zij het recht wil behouden om de zaak te laten beoordelen door de rechter conform artikel 8a Wohv. Uw verhuurder is nog steeds van mening dat wij geen huurdersorganisatie in de zin van de Wohv zijn.  Ook al is er een duidelijke uitspraak van de Huurcommissie dat de Huurdersvereniging Noord-Limburg dit wel is. 

Ook wordt nog steeds geen kostenvergoeding verstrekt aan de vrijwilligers van de Huurdersvereniging, conform artikel 7 Wohv, althans de bedrijfsjurist namens het bestuur Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent. 

We hadden gehoopt dat de uitspraak bij de Huurcommissie voldoende zou zijn, helaas zien partijen elkaar zoals het nu lijkt voor de rechter en moet er klaarblijkelijk onnodig geld van de huurders worden uitgegeven om door Wonen Limburg als verhuurder erkent te worden als wettelijke huurdersorganisatie i.p.v. dat we ons bezig mogen houden met de collectieve belangenbehartiging van de huurders in ons werkgebied. Wij zijn heel benieuwd hoe het bestuur van Wonen Limburg dit financieel wil verantwoorden, op welke wijze is dit in het belang van alle huurders? 

Huurders hebben rechten!

Huurders hebben recht van spreken!

Huurdersorganisatie, de Huurdersvereniging Noord-Limburg

UPDATE M.B.T. RECTIFICATIE OPROEP HUURDERSVERENIGING NOORD-LIMBURG INZAKE BEZWAAR HUURVERHOGING 2022

Update 28 juni 2022: In ons nieuwsbericht van 11 juni 2022 was de rectificerende update te lezen over de mening, het standpunt van de Huurdersvereniging Noord-Limburg over het beleid van de huurprijsverhoging 2022.

Dit n.a.v. berichtgeving vanuit Wonen Limburg die te zien was op de website en Facebookpagina van Wonen Limburg en de oproep van de vereniging aldaar als misleidend bestempelde.

Lees verder

Bezoekers aantal

We hebben 1532 gasten en geen leden online

Ontworpen door HV-NL. Alle rechten voorbehouden.