Vrijwilligers Huurdersvereniging Noord-Limburg krijgen een koude douche van verhuurder Wonen Limburg

De welkbekende Dankjeweldag van verhuurder Wonen Limburg is de afgelopen drie jaar niet doorgegaan, grotendeels vanwege de coronaperikelen. Maar dit jaar, 2022, worden vrijwilligers wel weer welverdiend in het zonnetje gezet door verhuurder Wonen Limburg. Althans sommige vrijwilligers wel en sommige vrijwilligers helaas niet… 

De Dankjeweldag staat gepland op 5 juli 2022. Zoals ieder jaar verstrekt de huurdersorganisatie, de Huurdersvereniging Noord-Limburg een overzicht van haar vrijwilligers aan verhuurder Wonen Limburg, zo ook in 2022.

In totaal zijn dit 31 vrijwilligers die zich voor, namens of aangesloten bij de Huurdersvereniging Noord-Limburg actief maken. 

Helaas is de ervaring dat er ieder jaar wel iets mis gaat in de communicatie richting de doorgegeven vrijwilligers. Zo krijgen sommige vrijwilligers geen uitnodiging of alleen de vooraankondiging. Reden hiervoor is ons inziens dat verhuurder Wonen Limburg de administratie die zij archiveert omtrent de doorgegeven vrijwilligers niet kwalitatief opneemt. De Huurdersvereniging Noord-Limburg verzoekt verhuurder Wonen Limburg dan om de betreffende vrijwilligers alsnog een vooraankondiging of uitnodiging te zenden, zo ook dit jaar (2022). Helaas kregen we nul op het rekest dit jaar (2022). Na herhaling vanuit onze zijde, omdat de uiterlijke datum om je als vrijwilliger op te kunnen geven voor de Dankjeweldag 10 juni aanstaande zou zijn, kregen we uiteindelijk van de telefoniste van Wonen Limburg te horen dat haar afdeling geïnstrueerd was ons te vermelden dat wij een e-mail zouden krijgen en dat de Huurdersvereniging Noord-Limburg niet met de afdeling communicatie dan wel de organisatie van de Dankjeweldag zou worden doorverbonden. Uiteindelijk kreeg het bestuur van de Huurdersvereniging Noord-Limburg op 2 juni 2022 een e-mail van de bedrijfsjurist van Wonen Limburg met de mededeling dat Wonen Limburg ervoor gekozen heeft om op dit moment slechts de vrijwilligers die aan de Huurdersverenging Noord-Limburg zijn verbonden vanuit de aangesloten bewonerscommissies uit te nodigen voor de Dankjeweldagen. 

Dit betekent naar het oordeel van het bestuur van de Huurdersvereniging Noord-Limburg concreet dat 16 van de totaal doorgegeven 31 vrijwilligers welkom zijn en daarmee 15 vrijwilligers dus worden uitgesloten omdat zij niet welkom zijn. De reden hiervan, althans de bedrijfsjurist namens verhuurder Wonen Limburg, is gelegen in het feit dat door het bestuur van de Huurdersvereniging Noord-Limburg een geschil aanhangig is gemaakt bij de Huurcommissie (de Huurcommissie is  een onafhankelijke partij die door de overheid is aangesteld om zogenoemde Wet op het Overleg Huurders Verhuurder WOHV te behandelen) waartegen Wonen Limburg verweer heeft gevoerd. Deze hoorzitting heeft inmiddels plaatsgevonden op 25 mei 2022, de (schriftelijke) uitspraak zal maximaal 6 weken op zich laten wachten. Wonen Limburg acht de aanwezigheid van het bestuur van de Huurdersvereniging Noord-Limburg dan ook niet passend, althans de bedrijfsjurist van Wonen Limburg in haar e-mail van 2 juni 2022. De bijzondere omstandigheid die zich overigens wel voordoet is dat 3 van de 5 bestuursleden van de Huurdersvereniging Noord-Limburg wel al een uitnodiging voor de Dankjeweldagen vanuit verhuurder Wonen Limburg hadden mogen ontvangen. Het bestuur van de Huurdersvereniging Noord-Limburg trekt daarom de conclusie dat verhuurder Wonen Limburg de vrijwilligersadministratie nog steeds niet op orde heeft en dat het bestuur (5 vrijwilligers) en 10 andere vrijwilligers (totaal dus 15 vrijwilligers) helaas niet welkom zijn op de Dankjeweldag van 5 juli 2022. Wij hopen dat er snel duidelijkheid zal komen doormiddel van de (schriftelijke) uitspraak vanuit de landelijke Huurcommissie.  

 

Bestuur Huurdersvereniging Noord-Limburg

Bezoekers aantal

We hebben 154 gasten en geen leden online

Ontworpen door HV-NL. Alle rechten voorbehouden.