Rectificatie oproep Huurdersvereniging Noord-Limburg bezwaar huurverhoging 2022

11 juni 2022: Wonen Limburg heeft op 10 juni 2022 een nieuwsbericht geplaatst op haar website- en Facebookpagina dat de oproep van de Huurdersvereniging Noord-Limburg om in bezwaar te gaan tegen de huurverhoging misleidend zou zijn. 

Zoals Wonen Limburg terecht in haar nieuwsbericht aangeeft kan er alleen bezwaar worden gemaakt als een verhuurder zich niet aan de regels houdt. Laat dat nu net het geval zijn, althans de vereniging.
Wonen Limburg stelt dat zij haar huurders centraal stelt, alleen is zij helaas vergeten de huurders in de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas in die centralisering mee te nemen.
Hiermee heeft zij niet voldaan aan de regels die worden opgelegd voor het doorvoeren van huurverhogingen, althans de Huurdersvereniging Noord-Limburg.

Wat zijn de regels omtrent de huurverhoging 2022?

Wettelijk is inderdaad bepaald dat de (kale) huur voor een sociale huurwoning tot 1 juli 2022 niet mag worden verhoogd. Vanaf 1 juli 2022 mag de (kale) huur worden verhoogd door Wonen Limburg als verhuurder met:

  • maximaal 2,3% als de (kale) huur € 300 of meer per maand is.
  • maximaal € 25, als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand. Dat is hoger dan 2,3%.
    Daarmee kunnen verhuurders heel lage huren sneller verhogen. En daarmee een huur vragen die beter past bij de kwaliteit van de woning.

Dit hangt niet af van uw inkomen. Bron: Wat is de maximale huurverhoging in 2022? | Rijksoverheid.nl

In de gemeentelijke prestatieafspraken in het werkgebied van de Huurdersvereniging Noord-Limburg als Huurdersorganisatie is het volgende vastgelegd, letterlijke citaten vanuit die prestatieafspraken

‘’Huurbeleid: de corporaties, gemeente en huurderorganisatie spreken af dat voor 2021 het een optie is voor de corporaties om een huurverhoging door te voeren van inflatie + maximaal 1%. Of de noodzaak er is om daadwerkelijk een huurverhoging te hanteren van meer dan inflatievolgend wordt in een later stadium met de Huurdersorganisatie besproken door de corporaties middels de jaarlijkse adviesaanvraag en een bijbehorende toelichting’’.

‘’In 2021 is er door besluitvorming (rondom Corona) door de overheid géén huurverhoging doorgevoerd voor sociale huurwoningen.
Ook de komende jaren zet Wonen Limburg bewezen initiatieven als het tweehurenbeleid voort. Onze investering hierin bedraagt jaarlijks ruim € 230.000,- (375 woningen werden afgeprijsd)’’.

‘’Tot 30-6-2022 is de jaarlijkse huurverhoging door de overheid bevroren. Wonen Limburg zet in op een gemiddeld inflatievolgende huurverhoging in 2022.
Het uiteindelijke voorstel wordt in een later stadium met de Huurdersvereniging Noord-Limburg besproken middels de jaarlijkse adviesaanvraag en een bijbehorende toelichting’’.

Zoals vanuit het citaat valt te concluderen is de Huurdersraad niet de juiste partij waarmee het adviestraject door Wonen Limburg mee is besproken en een positief advies heeft gegeven over de huurverhoging, althans de vereniging. De juiste partij in dit adviestraject voor de huurders in de gemeente Venray, gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Peel en Maas, is de Huurdersvereniging Noord-Limburg als Huurdersorganisatie, zoals voorgaande jaren ook het geval was, met uitzondering van 2022, althans de vereniging. Overigens is naar het oordeel van de Huurdersvereniging Noord-Limburg, de door Wonen Limburg genoemde Huurdersraad geen Huurdersorganisatie voortvloeiend uit de eisen die de Overlegwet daaraan stelt. Ook over dat onderwerp zal de Huurcommissie naar verwachting een uitspraak doen.  

Volgens de Overlegwet heeft een Huurdersorganisatie, zoals de Huurdersvereniging Noord-Limburg, recht op gekwalificeerd advies bij het wijzigen van het beleid over huurprijzen, althans de vereniging. De Overlegwet is daar volstrekt helder over. Zonder adviestraject kunnen nieuwe maatregelen niet worden ingevoerd (Bron: Woonbond). Hiermee houdt Wonen Limburg zich als verhuurder dus niet aan de regels, althans de Huurdersvereniging Noord-Limburg. Het geschil tussen de Huurdersvereniging Noord-Limburg en Wonen Limburg heeft dus vooral te maken over een correcte uitvoering van de Overlegwet door Wonen Limburg als verhuurder. De Huurdersvereniging Noord-Limburg heeft het geschil voorgelegd ter behandeling van de Huurcommissie, die hier binnenkort uitspraak over gaat doen omdat de Huurdersvereniging Noord-Limburg er helaas samen met Wonen Limburg niet uitkomt. De uitspraak van de Huurcommissie zal dan t.z.t. vanzelfsprekend op de website van de vereniging (www.hv-nl.nl) worden gedeeld.

Wij betreuren het dan ook juist ten zeerste dat door Wonen Limburg de verwachting wordt gewekt dat het niet zinvol zou zijn om bezwaar te maken tegen de huurverhoging, omdat Wonen Limburg in haar nieuwsbericht van 10 juni 2022 aangeeft dat de Huurdersverenging Noord-Limburg als Huurdersorganisatie wel zou zijn betrokken in het adviestraject van de huurverhoging van 2,3%. Dit is dus niet het geval.

De bedrijfsjurist van Wonen Limburg heeft de Huurdersvereniging Noord-Limburg op 10 juni 2022 per e-mail verzocht om duidelijk met de achterban te communiceren over hun positie en om in verdere uitingen ons te beperken tot feitelijkheden. De mening, het standpunt van de Huurdersvereniging Noord-Limburg heeft u hierboven kunnen lezen, het is uiteindelijk aan u of u in bezwaar gaat of niet.

Huurders hebben recht van spreken! Toch?

Bestuur Huurdersvereniging Noord-Limburg

Bezoekers aantal

We hebben 153 gasten en geen leden online

Ontworpen door HV-NL. Alle rechten voorbehouden.