UPDATE: VRIJWILLIGERS HUURDERSVERENIGING NOORD-LIMBURG KRIJGEN EEN KOUDE DOUCHE VAN VERHUURDER WONEN LIMBURG

Update 10 juni 2022: de bedrijfsjurist van woningcorporatie/verhuurder Wonen Limburg heeft ons vandaag, 10 juni 2022, laten weten dat zij vrijwilligers die hun steentje bijdragen in haar wijken en buurten een belangrijke schakel vindt, voor hun inzet dankbaar zijn en dat dat de reden is dat de woningcorporatie/verhuurder de Dankjeweldag organiseert. 

Gezien de situatie omtrent het Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (WOHV)-geschil tussen de Huurdersvereniging Noord-Limburg en Wonen Limburg heeft Wonen Limburg aangegeven het op dit moment niet passend te vinden om het bestuur en de nauw aan het bestuur van de Huurdersvereniging Noord-Limburg verbonden personen uit te nodigen op de Dankjeweldag van 5 juli 2022. Het vorige nieuwsbericht op de website van de Huurdersvereniging Noord-Limburg en/of andere media over dit onderwerp bevestigd dit standpunt klaarblijkelijk voor Wonen Limburg, althans de bedrijfsjurist. 

De Huurdersvereniging Noord-Limburg neemt daarentegen het standpunt in dat Wonen Limburg positief kritische vrijwilligers op beleids- en beheerwijzigingen van Wonen Limburg klaarblijkelijk niet kan waarderen. Vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en het respecteren van de toegang tot het rechtstelsel van Nederland is klaarblijkelijk niet toegestaan als je als verhuurder en huurdersorganisatie met elkaar een meningsverschil hebt en het initiatief neemt om dit door de Huurcommissie inhoudelijk te laten behandelen. Immers, het bestuur, haar gevolmachtigden en de partner van 1 van deze personen worden dan immers gestraft door uitsluiting tijdens o.a. de Dankjeweldag van 5 juli 2022. Het kartrekkers/aanjagers van de vereniging dienen klaarblijkelijk alleen een applausmachine te zijn voor het beleid van Wonen Limburg zonder daarbij een positief kritisch oogpunt te mogen voeren. 

In totaal zijn er 31 vrijwilligers die zich voor, namens of aangesloten bij de Huurdersvereniging Noord-Limburg actief maken. Waar Wonen Limburg eerst aangaf dat 15 vrijwilligers niet welkom zouden zijn op de Dankjeweldag van 5 juli 2022 en 16 vrijwilligers wel, heeft Wonen Limburg n.a.v. het verweer van de Huurdersvereniging Noord-Limburg, dit vandaag op 10 juni 2022 bijgesteld. 

Van de 31 vrijwilligers, waren er eerst 15 vrijwilligers niet welkom. Wonen Limburg heeft deze 15 vrijwilligers nu bijgesteld naar 8 vrijwilligers die niet welkom zijn tijdens de Dankjeweldag. In totaal mogen dus 23 vrijwilligers wel komen en 8 vrijwilligers niet. De 8 vrijwilligers die niet mogen komen zijn de 5 bestuursleden van de vereniging, 2 bestuursgevolmachtigden, waaronder de voormalig Statutair voorzitter van de Huurdersvereniging Noord-Limburg en tot slot de partner van één van de vorige genoemde 7 vrijwilligers, die sinds kort ook weer vrijwilliger is binnen de Huurdersvereniging Noord-Limburg en zich samen met de andere vrijwilligers actief bezighoudt met klachten die door Wonen Limburg niet correct worden opgepakt en huurders en leden en bewonerscommissies (in oprichting) informeert over de rechten en plichten die zij hebben. 

Op de vraag waarom 3 van 5 bestuursleden wel al een uitnodiging hadden mogen ontvangen en nu ineens niet welkom zijn heeft de bedrijfsjurist van Wonen Limburg geen commentaar gegeven.

Ook op de vraag waarom verschillende vrijwilligers oorspronkelijk geen uitnodiging hadden mogen ontvangen heeft de bedrijfsjurist van Wonen Limburg geen commentaar gegeven. Voor zover nodig zal Wonen Limburg ervoor zorgen dat aan hen die nog geen uitnodiging hebben gekregen deze alsnog zullen worden verzonden, althans de bedrijfsjurist van Wonen Limburg. 

Het bestuur van de Huurdersvereniging Noord-Limburg wenst de 23 welkome vrijwilligers, gezien de situatie, veel plezier toe bij de Dankjeweldag van 5 juli 2022.

Jullie hebben het verdient om in het zonnetje gezet te worden, ook al worden 8 vrijwilligers, die de kartrekkers/aanjagers zijn van de vereniging, volledig buitenspel gezet. 

Bestuur Huurdersvereniging Noord-Limburg

Bezoekers aantal

We hebben 144 gasten en geen leden online

Ontworpen door HV-NL. Alle rechten voorbehouden.