De gezelligste markt van Venray!! Jij komt toch ook?

Match voor vrijwilligers organiseert op 18 juni weer de vrijwilligersmarkt! De markt vindt plaats van 10:00 tot 14:30 uur op het Schouwburgplein in Venray
De markt is een ideale manier om verbindingen te leggen tussen inwoners van Venray die vrijwilligerswerk willen doen en organisaties die graag willen kennismaken met deze gemotiveerde mensen.
Ook de Huurdersvereniging Noord-Limburg zal aanwezig zijn met een kraam op de markt. Graag tot dan!

Achterbanraadpleging Huurdersvereniging Noord-Limburg

De landelijke Woonbond is voornemens om namens de Huurdersvereniging Noord-Limburg (conform afspraak binnen de gemeentelijke prestatieafspraken van Venray) in 2022 een onderzoek te verrichten om (1) inzicht te verkrijgen in hoe huurders de prijs-/kwaliteitverhouding  omtrent de betaalbaarheid van de woningen ervaren en (2) om inzicht te verkrijgen in de mate van (on)tevredenheid van huurders over het woningonderhoud in het algemeen en de wijze waarop de ketenpartners dit namens de woningcorporatie, verhuurder Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent plannen en uitvoeren. 

Lees verder

Adviesrecht van een huurdersorganisatie volgt uit de Overlegwet

Volgens de Overlegwet hebben huurdersorganisaties, zoals de Huurdersvereniging Noord-Limburg recht op gekwalificeerd advies bij het wijzigen van het beleid over huurprijzen.

De Overlegwet is daar volstrekt helder over. Zonder adviestraject kunnen nieuwe maatregelen niet worden ingevoerd.

Meer informatie over de huurverhoging (2,3% inflatievolgend), van uw verhuurder, Wonen Limburg of Wonen Limburg Accent, klik dan op onderstaande link:

Informatie over de huurverhoging 2022 - Wonen Limburg

Ook kunt u bezwaar maken tegen de gestelde huurverhoging van verhuurder Wonen Limburg of Wonen Limburg Accent via de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl).

Bestuur Huurdersvereniging Noord-Limburg

Bezoekers aantal

We hebben 135 gasten en geen leden online

Ontworpen door HV-NL. Alle rechten voorbehouden.