Venray lanceert website Omgevingsvisie

De nieuwe Omgevingsvisie wordt digitaal toegankelijk. Dat heeft de gemeenteraad van Venray besloten. Op de website omgevingsvisie.venray.nl zijn de eerste schetsen van de Omgevingsvisie al te raadplegen. Deze schets vormt de basis voor gesprekken met inwoners en themacafés die de loop van het jaar zullen plaatsvinden. Wanneer dat precies zal zijn, is afhankelijk van de maatregelen rondom het coronavirus.

De Omgevingsvisie omvat alle beleidsterreinen in de fysieke leefomgeving. Van natuur tot ruimtelijke ordening en van wonen tot verkeer en vervoer. Nu staan deze plannen nog in aparte beleidsdocumenten. Met de Omgevingsvisie komt al die informatie op één plek. Dat is overzichtelijker voor inwoners. ‘Met de Omgevingswet willen we álle informatie die wij hebben over onze omgeving toegankelijk maken voor al onze inwoners’, aldus verantwoordelijk wethouder Martijn van der Putten.

De website geeft een eerste beeld van de Omgevingsvisie. De gemeente heeft in beeld gebracht wat er speelt en welke kernopgaven er liggen. Daarin liggen nadrukkelijke koppelingen met bestaande beleidsdocumenten en de Toekomstvisie ‘Venray loopt voorop.’

Van der Putten: ‘Het is nu zaak om samen met onze inwoners deze eerste aanzet te vertalen naar concrete ambities voor Venray. Wat voor gemeente willen wij zijn? Waar willen we over tien jaar staan? Daarover gaan we zo snel mogelijk in gesprek met inwoners.’

De gesprekken vinden plaats als de coronamaatregelen niet meer van kracht zijn. Tussentijds worden er nog andere manieren bedacht om inwoners ruimte te geven om input te leveren. De gemeente wil er zo voor zorgen dat zoveel mogelijk inwoners zich herkennen in de definitieve Omgevingsvisie. Die moet begin 2021 klaar zijn.

Bezoekers aantal

We hebben 30 gasten en geen leden online

Ontworpen door HV-NL. Alle rechten voorbehouden.