Twintig woningen op hoek Merseloseweg in Venray

Burgemeester en wethouders willen meewerken aan het plan voor een complex van vijf stadswoningen en 15 appartementen op de hoek Merseloseweg-Deken Thielenstraat in Venray. Het college brengt daarvoor een bestemmingsplan in procedure.

Op het perceel staan momenteel twee woningen, de rest is onbebouwd. Het Venrayse bouwbedrijf Fleuren wil de twee bestaande woningen plus bijgebouwen slopen en op het terrein nieuwe woningen bouwen. Het wooncomplex bestaat hoofdzakelijk uit drie verdiepingen. Aan de zijde van de Deken Thielenstraat komen twee lagen met starterswoningen, zodat de hoogte past bij het formaat van de huidige woningen. Enkel op de uiterste hoek van de beide straten bestaat de bebouwing uit vier verdiepingen.

Bij het complex komen verder voldoende parkeerplaatsen en drie garageboxen. De parkeerplaatsen komen aan de achterkant van het complex en zijn vanaf de weg niet zichtbaar. De toekomstige bewoners parkeren via de inrit aan de Merseloseweg, de uitrit ligt aan de Deken Thielenstraat. De parkeerplaatsen zijn enkel toegankelijk voor de bewoners van het appartementencomplex.

Het plan mikt op ouderen en alleenstaanden als toekomstige bewoners. Er is een toenemende vraag van oudere huishoudens naar appartementen, staat te lezen in het plan. Met de winkels en voorzieningen om de hoek, kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Alleenstaanden kiezen steeds vaker voor stedelijk wonen.

“Het bouwplan past uitstekend in onze woonvisie”, laat wethouder Martijn van der Putten weten. “We willen onze woningvoorraad toekomstbestendig maken en dat betekent meer verschillende woningtypen, minder eengezinswoningen en meer appartementen. We streven ernaar in 2030 voor iedere woonvraag een oplossing te hebben. Het plan sluit aan bij de toekomstige woonwensen van de Venrayse bevolking. Bovendien is het een goede invulling van dit deel van het centrum, dat prima past bij wat er al staat.”

Toekomstbestendig is het plan ook op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Alle appartementen en woningen worden gasloos en al het regenwater wordt in het plangebied opgevangen en zakt in de zandige grond. Niets komt in het riool terecht.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 30 april zes weken ter inzage. Iedereen kan een zienswijze indienen. De gemeenteraad beslist in een later stadium over het plan.

Bezoekers aantal

We hebben 41 gasten en geen leden online

Ontworpen door HV-NL. Alle rechten voorbehouden.