College Venray wil woonhof op locatie De Kemp mogelijk maken

Als het aan het college van Venray ligt, kan de woonhof op het terrein van de voormalige basisschool De Kemp aan de Kruitweg in Venray doorgaan. Burgemeester en wethouders brengen het ontwerpbestemmingsplan in procedure. Het plan van Wonen Limburg omvat maximaal zestien sociale huurwoningen, parkeerplaatsen en een gezamenlijke binnentuin.

Met groen licht voor het plan van Wonen Limburg voert het college ook een motie van de gemeenteraad uit. De raad riep in 2016 het college op de haalbaarheid van een woonhof op de locatie De Kemp te onderzoeken. Het terrein van de inmiddels gesloopte voormalige school ligt al jaren braak. Gegadigden konden plannen voor een woonhof indienen. Uiteindelijk koos het college voor het plan van Wonen Limburg.

Het gaat op de locatie De Kemp om twaalf levensloopbestendige woningen, ook geschikt voor ouderen, en om vier eengezinswoningen. De woningen krijgen allemaal een berging en parkeerplekken. En het ontwerp voor de gezamenlijke binnentuin wordt door de nieuwe bewoners samen gemaakt.

Wonen Limburg wil het hofje bouwen volgens het Samen Wonen-concept. ‘Samen Wonen’ wil mensen vroegtijdig betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe manieren van wonen en ontmoeting stimuleren. De toekomstige bewoners van de woonhof zijn dan ook al volop bij deze ontwikkeling betrokken.

Wethouder Martijn van der Putten is positief over het plan. “Om meerdere redenen. De woningen voorzien in een behoefte. Het past in de prestatieafspraken met Wonen Limburg. En het past ook in onze visie op wonen, met meer variatie in woningen en ruimte voor experiment. We willen ervoor zorgen dat iedere woonconsument in Venray een passende woning kan vinden.” Van der Putten benadrukt dat het nog om een bestemmingsplan gaat en dat de uiteindelijke bouwplannen nog kunnen veranderen, maar hij heeft er alle vertrouwen in dat de woonhof aan de Kruitweg er komt.

Ook corporatiebestuurder Ger Peeters is verheugd om door te kunnen gaan met dit project. “Blij dat we vooruit kunnen, dat we op meerdere plekken in Venray bezig kunnen zijn met het realiseren van een thuis voor iedereen. In deze tijd blijkt dit belangrijker dan ooit.”

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage en is te vinden op de website van de gemeente en op ruimtelijkeplannen.nl. De gemeenteraad stelt later dit jaar het definitieve bestemmingsplan vast. Daarna kan de bouw van start.

Bezoekers aantal

We hebben 188 gasten en geen leden online

Ontworpen door HV-NL. Alle rechten voorbehouden.