Woonwensenonderzoek gemeente Venray 2021

Waarom een woonwensenonderzoek?

De gemeente gaat in het komend najaar aan de slag met het opstellen van haar woonbeleid voor de komende jaren. Daarvoor is een duidelijk beeld nodig van de woonwensen van de inwoners en woningzoekenden in alle kernen van de gemeente. Het gaat dan niet alleen om hoeveel en waar woningen moeten worden gebouwd, maar ook over in welke type en prijsklassen er woningen moeten worden toegevoegd aan de bestaande woningvoorraad. 

Om dit te onderzoeken heeft de gemeente samen met de woningcorporatie Wonen Limburg en in afstemming met hun huurdersbelangenvereniging en de dorps- en buurtraden een enquête met een vragenlijst opgesteld. 

Resultaat onderzoek en vervolg  

Het resultaat van het onderzoek en de belangrijkste conclusies worden in een eindrapportage op een rij gezet en daarna besproken met de gemeenteraad. Ook zullen de hoofdlijnen en de rapportage van het onderzoek op deze website worden geplaatst.

Het onderzoek levert belangrijke input voor het gemeentelijk woonbeleid om keuzes te maken voor initiatieven en projecten voor nieuwbouwwoningen. 

Het invullen van de vragenlijst

De vragenlijst kan online worden ingevuld via https://enquete.toponderzoek.com/venraywonen  of onderstaande QR-code.  

De enquêteformulieren liggen ook op het gemeentehuis en bij bibliotheek in Venray. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Stec Groep. De gegevens worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt en de uitkomsten worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en het gemeentelijk woonbeleid. 

Oproep aan alle huurders en woningzoekenden in de gemeente

Wij verzoeken vriendelijk alle huurders van Wonen Limburg en woningzoekenden in de gemeente Venray om deel te nemen aan dit onderzoek. Een grote deelname is van belang en van invloed op de toekomst van het wonen in de gemeente Venray, voor het behoud en voldoende en gedifferentieerd aanbod van woningen, waaronder betaalbare sociale huurwoningen.  

 

Bezoekers aantal

We hebben 187 gasten en geen leden online

Ontworpen door HV-NL. Alle rechten voorbehouden.