Achterbanraadpleging Huurdersvereniging Noord-Limburg

De landelijke Woonbond is voornemens om namens de Huurdersvereniging Noord-Limburg (conform afspraak binnen de gemeentelijke prestatieafspraken van Venray) in 2022 een onderzoek te verrichten om (1) inzicht te verkrijgen in hoe huurders de prijs-/kwaliteitverhouding  omtrent de betaalbaarheid van de woningen ervaren en (2) om inzicht te verkrijgen in de mate van (on)tevredenheid van huurders over het woningonderhoud in het algemeen en de wijze waarop de ketenpartners dit namens de woningcorporatie, verhuurder Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent plannen en uitvoeren. 

Wanneer dit onderzoek succesvol is afgerond is het bestuur van de Huurdersvereniging Noord-Limburg voornemens om het onderzoek ook binnen de huurders van Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent in de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas uit te gaan voeren. Uiteraard dient er eerst wel financiële goedkeuring te komen vanuit het bestuur van Wonen Limburg  c.q. Wonen Limburg Accent conform artikel 7 van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (WOHV) alvorens het onderzoek kan worden verricht. 

Eveneens heeft de Woonbond ons in 2021 verzocht om woningcorporatie, verhuurder Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg geanonimiseerde adressen te leveren voor een landelijk onderzoek onder woningcorporaties omtrent EPV-(huur)woningen. Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent wilde hier in eerste instantie niet aan meewerken. Uiteindelijk heeft de Huurdersvereniging Noord-Limburg en de Woonbond de woningcorporatie toch zover gekregen om hieraan mee te werken. In 2022 is de Huurdersvereniging Noord-Limburg verzocht om Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent te verzoeken om geanonimiseerde adressen te geven van de huurders van gerenoveerde (huur)woningen. Tot op heden heeft het bestuur van Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg helaas (nog) niet op dit verzoek gereageerd of gehoor gegeven. Wij hopen alsnog dat Wonen Limburg c.q. Wonen Limburg Accent hieraan mee wil werken zodanig dat de Woonbond een valide onderzoek zal verkrijgen en de Huurdersvereniging Noord-Limburg inzicht zal verkrijgen over de meningen/standpunten van haar achterban omtrent dit onderwerp zodat zij dit mee kan nemen in haar verantwoordelijkheden.

Bestuur Huurdersvereniging Noord-Limburg

Bezoekers aantal

We hebben 127 gasten en geen leden online

Ontworpen door HV-NL. Alle rechten voorbehouden.