B&W zet in op spreiding van sociale huur

B&W zet in op spreiding van sociale huur

11 jun 2020

 

Omdat de vraag naar sociale huurwoningen toeneemt wil het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas met het project Horst-West inzetten op het toevoegen van extra sociale huurwoningen van de sociale huur in Horst. Om dit te kunnen realiseren is besloten dat bij nieuwe woningbouwplannen rondom de centrumring van Horst een aantal sociale huurwoningen van de woningcorporatie onderdeel moet zijn van het project. Wethouder Rudy Tegels zegt daarover: “Dit past goed in onze plannen om te bouwen naar behoefte. We zetten flink in op woningen voor starters en ouderen en nu creëren we extra mogelijkheden voor inwoners die op zoek zijn naar een (sociale) huurwoning. Bijkomend voordeel is dat hiermee de wijken in Horst qua type huishoudens wat meer in balans komen.”

 

Sociale huurwoningen

Er liggen diverse locaties in Horst (aan de Maas) die in aanmerking komen voor herontwikkeling naar wonen. Het gaat dan om bijvoorbeeld voormalige bedrijfslocaties of andere leegstaande of leegkomende panden. Deze herontwikkelingsplannen worden nu vaak ingevuld met duurdere woningen, zoals koopwoningen/appartementen en duurdere particuliere huur. Daarnaast heeft Horst aan de Maas ook een tekort aan sociale huurwoningen. In de prestatieafspraken met de woningcorporatie is afgesproken om 100 sociale huurwoningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Om aan deze wens te kunnen voldoen is het noodzakelijk om ook op deze zogenaamde inbreidingslocaties van particuliere investeerder een bepaald aandeel sociale huurwoningen van de corporatie te realiseren.

Gedifferentieerde woonwijken

De gemeente Horst aan de Maas zet in op gedifferentieerde woonwijken. Zo zijn er plannen om de huidige wijken in Horst met de meeste huurwoningen (Norbertus, In de Riet en Mussenbuurt) om te vormen om zodoende het aandeel sociale huurwoningen daar te verlagen. Daarvoor is het wel nodig dat er op andere plekken sociale huurwoningen worden toegevoegd.

Bezoekers aantal

We hebben 139 gasten en geen leden online

Ontworpen door HV-NL. Alle rechten voorbehouden.